Moral Fitness of Military Personnel

Moral fitness of military personnel in a networked operational environment – Lamber Royakkers (1 juni 2009 – 1 juni 2013, NWO, 550.000 euro)

Militair operationeel personeel wordt in toenemende mate geconfronteerd met niet eerder ervaren complexiteiten in hun missies. Samenwerking tussen verschillende partijen is een essentiële voorwaarde hierin. Militaire organisaties maken steeds intensiever gebruik van netwerktechnologie, om het delen van informatie en samenwerken tussen partijen in het netwerk te bevorderen. Wij hanteren de term Network Enabled Operations (NEO) om de meerwaarde van een genetwerkte organisatie te beschrijven. Het succes van een missie wordt in toenemende mate bepaald door het vermogen van soldaten om kritieke situaties te evalueren, goed afgewogen beslissingen te maken en samen te werken in allianties. Ethiek en moraliteit spelen een cruciale rol in het omgaan met diversiteit van perspectieven en het balanceren van meervoudige belangen van samenwerkende partijen en eigen belangen. Dit onderzoeksprogramma onderzoekt de essentiële competenties van militair personeel die nodig zijn voor het maken van moreel verantwoorde beslissingen in genetwerkte operaties. Deze vraag is onderverdeeld in drie subvragen: Wat karakteriseert ‘moral fitness’ in een genetwerkte omgeving; welke psychologische en sociale condities maken moreel verantwoorde beslissingen mogelijk; en hoe beïnvloedt een genetwerkte omgeving militair gedrag? In de analyses worden drie issues in NEO onderzocht: informatiedelen, samenwerken, delegatie van autoriteit. Het doel is om de determinanten van ‘moral fitness’ voor adequate besluitvoming en samenwerking theoretisch te analyseren en empirisch te bepalen. Het onderzoek levert een bijdrage aan de versterking en borging van moreel integer handelen in een netwerkomgeving en zal resulteren in veranderingen in opleiding, training en missie voorbereiding van militair personeel.