Over LIvET

Het Landelijk Instituut voor EthiekTraining (LIvET) is opleidingsorganisatie die zich enerzijds richt op de ontwikkeling en verbetering van de morele competentie van werknemers en managers, en anderzijds op het verbeteren van het ethiekonderwijs door middel van ondersteuning en onderwijs voor docenten.