Teach the teacher: Ethiek in de rechtspraktijk

22 november 2012 (10.00-17.30 uur) op de Technische Universiteit Eindhoven

INSCHRIJVEN VOOR 7 NOVEMBER

Opzet: De cursus Ethiek in de rechtspraktijk is specifiek gericht het aanpakken van morele dilemma’s in de rechtspraktijk. Tevens wordt aandacht besteed aan de basisbeginselen van de meest belangrijke ethische theorieën. Hierbij wordt zowel aandacht besteed aan de theorie als aan hoe deze theorieën in de rechtspraktijk toe te passen. Tijdens de training worden interactieve colleges afgewisseld met het zelf werken in groepjes.

2012 programma ethiek in de rechtspraktijk

2012 aanmeldingsformulier ethiek in de rechtspraktijk

2012 begeleidende brief ethiek in de rechtspraktijk

Comments are closed.