Ethiek in de rechtspraktijk

Auteurs: Ron Ritzen& Lambèr Royakkers

“Rechters moeten – binnen de grenzen van de wet – vormgeven aan rechtvaardigheid. Dit brengt met zich mee dat de rechter in een concreet geval de in het geding zijnde belangen zorgvuldig en integer tegen elkaar moet afwegen. In concrete gevallen dient de rechter rechtvaardigheid te betrachten, ook als zijn beslissing ingaat tegen ferme in de samenleving heersende en verwoorde opvattingen.”, aldus Geert Corstens, president van de Hoge Raad.

Dit geldt niet alleen voor rechters, maar ook voor andere juristen. In dit boek verhelderen de auters op welke wijze ethiek een rol speelt in de alledaagse rechtspraktijk. Het gaat dan niet alleen om concreten vragen als: ‘mag een sectretaris in de rechtbank een hoofddoekje dragen’, maar ook om meer fundamentele kwesties als ‘moet een jurist uitsluitend oog hebben voor de belangen van zijn cliënt of speelt er meer mee’.

Meer informatie

Comments are closed.