Verantwoord ondernemen. Een inleiding in de bedrijfsethiek

Auteurs: Lambèr Royakkers & Angèle Pieters

Ondernemen roept regelmatig ethische vragen op zoals bij de verplaatsing van werkgelegenheid naar lagelonenlanden, bij het plaatsen van UMTS-zendmasten in de buurt van woningen, en bij het vaststellen van het salaris van topmanagers. Keer op keer gaat het over de verantwoordelijkheid van ondernemingen ten opzichte van belanghebbende partijen binnen en buiten de onderneming en ten opzichte van de samenleving.

Dit studiemateriaal bestaat uit een boek en vijf elektronische leerobjecten. De elektronische leerobjecten hebben betrekking op vijf thema’s: reclame, productveiligheid, arbeid, duurzaamheid en stakeholders. Hierin maakt de student kennis met de praktijk door de behandeling van real-life casus. Deze casus bestaan uit fragmenten van ondermeer Twee Vandaag en het NOS Journaal, uit vragen met feedback en uit leesteksten met achtergrondinformatie.

Meer informatie

Comments are closed.