Just Ordinary Robots: Automation from Love to War

A social robot is a robot that interacts and communicates with humans or other autonomous physical agents by following social behaviors and rules attached to its role. We seem to accept the use of robots that perform dull, dirty, and dangerous jobs. But how far do we want to go with the automation of care for children and the elderly, or the killing of terrorists? Would we be setting humanity aside if we accepted such automation?

Just Ordinary Robots: Automation from Love to War provides a socially involved, yet sober, view into the new age of robots. It supplies a cutting-edge look at robot technologies, including what these technologies are capable of and the ethical and regulatory questions they raise.

The book surveys the various types of social robots and examines their social significance in homes, health care, traffic, the police, and the military. Considering the technical characteristics and societal expectations of robots in these areas, it explores what is possible right now in terms of robot technologies. It also looks into the social, ethical, and regulatory issues future robot technologies will create.

The text provides authoritative insights into the social significance of robots for the medium and long term. Illustrating the political, administrative, and regulatory consequences related to each area, it highlights key points that need to be publicly discussed or put on the agenda by today’s politicians and policy makers.

Link to Book

Moral Responsibility and the problem of many hands

When many people are involved in an activity, it is often difficult, if not impossible, to pinpoint who is morally responsible for what, a phenomenon known as the ‘problem of many hands.’ This term is increasingly used to describe problems with attributing individual responsibility in collective settings in such diverse areas as public adminmoral reponsibility and the problem of many handsistration, corporate management, law and regulation, technological development and innovation, healthcare, and finance. This volume provides an in-depth philosophical analysis of this problem, examining the notion of moral responsibility and distinguishing between different normative meanings of responsibility, both backward-looking (accountability, blameworthiness, and liability) and forward-looking (obligation, virtue). Drawing on the relevant philosophical literature, the authors develop a coherent conceptualization of the problem of many hands, taking into account the relationship, and possible tension, between individual and collective responsibility. This systematic inquiry into the problem of many hands pertains to discussions about moral responsibility in a variety of applied settings.

 

Overal robots

Verschenen op 15 mei: Overal robots van Lamber Royakkers, Floortje Daemen en Rinie van Elst.

In Overal robots. Automatisering van de liefde tot de dood verkennen de auteurs de kansen en risico’s van de nieuwste robotica-ontwikkelingen: thuis, in de zorg, in het verkeer, bij de politie en bij de krijgsmacht. Wat komt er op ons af? Hoe verandert ons werk en ons leven? Waar moeten we ons op voorbereiden?

Meer informatie

Ethiek in de rechtspraktijk

Auteurs: Ron Ritzen& Lambèr Royakkers

“Rechters moeten – binnen de grenzen van de wet – vormgeven aan rechtvaardigheid. Dit brengt met zich mee dat de rechter in een concreet geval de in het geding zijnde belangen zorgvuldig en integer tegen elkaar moet afwegen. In concrete gevallen dient de rechter rechtvaardigheid te betrachten, ook als zijn beslissing ingaat tegen ferme in de samenleving heersende en verwoorde opvattingen.”, aldus Geert Corstens, president van de Hoge Raad.

Dit geldt niet alleen voor rechters, maar ook voor andere juristen. In dit boek verhelderen de auters op welke wijze ethiek een rol speelt in de alledaagse rechtspraktijk. Het gaat dan niet alleen om concreten vragen als: ‘mag een sectretaris in de rechtbank een hoofddoekje dragen’, maar ook om meer fundamentele kwesties als ‘moet een jurist uitsluitend oog hebben voor de belangen van zijn cliënt of speelt er meer mee’.

Meer informatie

The Ethical Cycle

Auteurs: Lambèr Royakkers & Angèle Pieters

Available in English!

Sinds de zomer van 2009 is de ethische cyclus in het Engels verkrijgbaar. Het boekje telt ongeveer 70 pagina’s. Het boek is inzetbaar in elke opleiding, bij elk vak waar verbetering van de morele competentie van de student centraal staat. Als docent kan je zelf vakspecifieke onderdelen inbrengen door de casus goed uit te kiezen.

Meer informatie / more information

Verantwoord ondernemen. Een inleiding in de bedrijfsethiek

Auteurs: Lambèr Royakkers & Angèle Pieters

Ondernemen roept regelmatig ethische vragen op zoals bij de verplaatsing van werkgelegenheid naar lagelonenlanden, bij het plaatsen van UMTS-zendmasten in de buurt van woningen, en bij het vaststellen van het salaris van topmanagers. Keer op keer gaat het over de verantwoordelijkheid van ondernemingen ten opzichte van belanghebbende partijen binnen en buiten de onderneming en ten opzichte van de samenleving.

Dit studiemateriaal bestaat uit een boek en vijf elektronische leerobjecten. De elektronische leerobjecten hebben betrekking op vijf thema’s: reclame, productveiligheid, arbeid, duurzaamheid en stakeholders. Hierin maakt de student kennis met de praktijk door de behandeling van real-life casus. Deze casus bestaan uit fragmenten van ondermeer Twee Vandaag en het NOS Journaal, uit vragen met feedback en uit leesteksten met achtergrondinformatie.

Meer informatie

Ethiek & Techniek, morele overwegingen in de ingenieurspraktijk

Redactie: Lambèr Royakkers, Ibo van de Poel en Angèle Pieters.

Mede-auteurs: Martijn Bakker, Michiel Brumsen, Anke van Gorp, Albertus Laan, André Nijhof, Peter-Paul Verbeek, en Sjoerd Zwart.

Met name binnen het Hoger Beroepsonderwijs is onderwijs in ethiek nieuw. Velen willen of moeten ethiek geven aan toekomstige ingenieurs, maar al snel komt de vraag: hoe dan? Een stap in de goede richting is het verschijnen van dit boek. Het eerste Nederlandstalige ethiekboek voor technische studenten.

Kijk hier voor meer informatie